LYS- 5- Soru Tipleri ve Genel Stratejiler

LYS-5'te YER ALAN SORU TİPLERİ

1- KELİME / PHRASAL VERB / TENSE

"1. - 8. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz."

8 soru
( 8 dk. )

Sınavın ilk beş sorusunda, verilen tek bir cümlenin içerisinde bir boşluk bırakılarak cümleyi anlamca tamamlayabilecek kelimeyi bulmanız istenir.

Bu sorularda 1 isim, 1 sıfat, 1 zarf, 1 fiil ve 1 adet öbek fiil (phrasal verb) sorulur.

Soru cümlesinin iyi anlaşılması ve genel anlamda sınavlarda sıkça çıkan kelimelere ilişkin bilginiz, bu sorularda sizi doğru şıkka yönlendirecektir.

Bu bölümde geriye kalan 3 soru TENSE/ PASSIVE / MODAL / IF konularından gelmektedir.

Bu 3 soru için cümle içerisindeki zaman ipuçlarını takip etmek ve Tense Uyumu kurallarına hakim olmak gereklidir.

ÖRNEK SORULAR:

1. - 3. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.


2- PREPOSITION / GRAMMAR

"9. - 15. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz."

7 soru
( 8 dk. )

Bu aralıkta yer alan 10 soruda, soru cümlesi içerisindeki boşluk / boşluklara, şıklarda yer alan doğru ifadeyi yerleştirmeniz istenir.

Soru dağılımı: 3 edat (preposition); 4 Clause/ Bağlaç/ Özel Kullanım bilgisi sorusu biçimindedir.

Bu soru tipi için kitabımızda verilen dilbilgisi konularının tamamına ve edat listelerine hakim olmalı ve test tekniklerini etkili bir biçimde kullanma alışkanlığı edinmeniz önerilir.

ÖRNEK SORULAR:

4. - 6. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.


3- CLOZE TEST

"16. - 20. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz."

5 soru
(5 soruluk 1 paragraf)
( 7 dk. )

Bu aralıktaki sorularda verilen paragraf içerisinde var olan boşluklara uygun kelime veya dilbilgsel yapıyı bulmanız istenir.

Paragraf içerisindeki boşluklara kelime, phrasal verb, edat, tense / modal / passive / if formüllerine uygun yapılar, Clause veya bağlaçlar getirmeniz istenebilir.

Bu tip sorularda parçanın bütününün anlaşılmasından ziyade, boşluğun yer aldığı cümlenin her bir soru için iyi anlaşılması ve kitabımızda verilen test tekniklerine hakim olunması gereklidir.

ÖRNEK CLOZE TEST:

7. - 11. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
4- CÜMLE TAMAMLAMA

"21. - 28. sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz."

8 soru
(11 dk.)

Bu soru tipinde bir ana cümle ya da yan cümlecik verilerek, anlam bütünlüğünü sağlayabilecek yan cümleciği ya da ana cümleyi bulmanız istenir.

Bu gruptaki soruların 4'ünde bağlaçlı cümlecik verilerek ana cümle, 4'ünde ise ana cümle verilerek bağlaçlı cümlecik istenir.

Cümle Tamamlama sorularının çözümünde cümle analizi, kelime bilgisi ve de en önemlisi Clause / Bağlaç bilgisi yol gösterici olacaktır.

ÖRNEK SORULAR:

12. - 13. sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

5- PARAGRAF

"29. - 31. / 32.- 34. / 35. - 37. / 38. - 40. / 41. - 43. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız."

15 soru
(3'er soruluk 5 paragraf)
( 35 dk. )

Bu soru tipinde bir paragraf verilerek, o parçayla ilgili 3 adet soru sorulur. LYS-5'te bu biçimde 5 paragraf yer almaktadır

Paragraf sorularının çözümünde parçanın genel yargısını anlamanız ve bilgi eşleştirme sorularında parçada yer alan bilgiye denk ifadeleri şıklarda aramanız, parçada geçmedikçe iddialı ifadelerden uzak durmanız önerilir. Kelimelerin eş/ zıt anlamlılarına hakimiyetiniz bu soruların çözümünde işinizi oldukça kolaylaştıracaktır.

ÖRNEK PARAGRAF:

14. - 16. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.


6- DİYALOG TAMAMLAMA

"44. - 48. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi bulunuz."

5 soru
( 7 dk. )

Bu soru tipinde verilen bir karşılıklı konuşmada bırakılan bir boşluğu tamamlamanız istenir.

Bu beş soruda, konuşmacılarının ifadelerinin kendi içerisinde tutarlı olmasına ve soru- cevap uyumlarına dikkat edilmelidir.

ÖRNEK SORU:

17. soruda, karşılıklı konuşmanın boş bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi bulunuz.

7- YAKIN ANLAMLI CÜMLE

"49. - 53. sorularda, verilen cümleye anlamca en yakın cümleyi bulunuz."

5 soru
( 7 dk. )

Bu sorularda verilen bir İngilizce cümleye anlamca denk bir İngilizce cümleyi şıklardan seçmeniz istenir.

Bu soruların çözümünde Özne ve Tense değişmezliği kuralına dikkat etmeli, eş anlamlı sözcük veya denk yapı bilginizi artırmanız gereklidir.

ÖRNEK SORU:

18. soruda, verilen cümleye anlamca en yakın cümleyi bulunuz.

8- VERİLEN DURUMA UYGUN DÜŞEN CÜMLEYİ BULMA

"54. - 58. sorularda, verilen durumda söylenmiş olabilecek sözü bulunuz."

5 soru
( 7 dk. )

Bu soru tipinde bir durum anlatılarak, konuşmacının o durumda hangi sözü söylemiş olabileceğini bulmanız istenir.

Bu sorularda durumun, sözün söyleneceği kişinin statüsünün ve sözün söyleniş biçiminin doğru anlaşılması ve şıklarda bu üçünün doğru yansıtılması gereklidir.

ÖRNEK SORU:

19. soruda, verilen durumda söylenmiş olabilecek sözü bulunuz.

9- PARAGRAF TAMAMLAMA

"59. - 63. sorularda, boş bırakılan yere, parçada anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz."

5 soru
( 7 dk. )

Bu soru tipinde verilen bir paragraf içerisinde boş bırakılan kısma, anlam bütünlüğünü sağlayacak cümleyi getirmeniz istenir.

Paragraf Tamamlama sorularının çözümünde verilen paragrafın genel yargısına hakim olmanız, boşluğun öncesindeki ve ardındaki cümlelerin arasındaki anlam bütünlüğüne ya da geçişe dikkat ederek şıkları bu açılardan incelemeniz önerilir. Yanlış şıklarda parçanın konu kısıtlamasına göre çok genel ya da çok detaylı ifadeler sıklıkla yer almaktadır.

ÖRNEK SORU:

20. soruda, boş bırakılan yere, parçada anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.

10- İNGİLİZCE- TÜRKÇE ÇEVİRİ
11- TÜRKÇE - İNGİLİZCE ÇEVİRİ

"64. - 69. sorularda, verilen İngilizce cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz."

"70. - 75. sorularda, verilen Türkçe cümleye anlamca en yakın İngilizce cümleyi bulunuz."

12 soru
( 12 dk. )

Bu soru tipinde İngilizce ya da Türkçe bir cümlenin doğru çevirisini şıklarda bulmanız istenir.

Soru dağılımı 6 tane İNG- TR, 6 tane TR- İNG çeviriyi kapsar.

Çeviri sorularının çözümünde izlenecek aşamalar bellidir. Doğru şıkta fazla ya da eksik bir ifade yer alamayacağını unutmayınız.

ÖRNEK SORULAR:

21. - 22. sorularda, verilen İngilizce cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi, Türkçe cümleye anlamca en yakın İngilizce cümleyi bulunuz.

12- ANLATIM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLE

"76. - 80. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz."

5 soru
( 7 dk. )

Bu soru türünde 5 cümleden oluşan bir paragraf verilerek, parçanın anlatım akışını bozan cümleyi bulmanız istenir.

Anlatım bütünlüğünü bozan cümle sorularında parça içerisindeki dört cümlenin bahsettiği yargıların aynı yönde ya da bir bütünlük içerisinde olmasını sağlamaya çalışınız. Parçanın konu kısıtlamasını saptadığınızda, bu kısıtlamaya göre çok genel ya da çok detay olan ifadeleri ya da zaman akışının dışında kalan ifadeleri parçadan çıkarınız.

ÖRNEK SORU:

23. soruda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.